کرسی ترویجی با عنوان نقد رویکردهای سنتی در باب نظام های اقتصادی و ارائه ایده جایگزین برگزار می شود

۰۷ اسفند ۱۳۹۷ | ۰۹:۳۶ کد : ۱۷۹۴۶ خبر و اطلاعیه
تعداد بازدید:۲۲۷

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی سی و سومین کرسی ترویجی با رویکرد « عرضه و نقد ایده علمی »

با همکاری دبیرخانه هیئت حمایت از کرسی های نظریه پردازی نقد و مناظره برگزار می کند:

نقد رویکردهای سنتی در باب نظام های اقتصادی

و ارائه ایده جایگزین

ارائه دهنده: دکتر سید حسین میر جلیلی

ناقدین: دکتر حسین عیوضلو _ دکتر داوود منظور

مدیر علمی: دکتر سید محمد رضا امیری تهرانی زاده

مدیر اجرایی: دکتر طاهره ایشانی

زمان: دوشنبه 13 اسفند 97

ساعت: 10 الی 12

سالن اندیشه

 


نظر شما :