لیست عنوان کتابهای فارسی فهرست شده کتابخانه مرکزی (دی ماه ۱۳۹۷)

۱۱ دی ۱۳۹۷ | ۱۲:۵۵ کد : ۱۷۶۲۴ خبر و اطلاعیه
تعداد بازدید:۲۵۴

شماره کنگره

عنوان - پدیدآور - وضعیت نشر

DSR ۱۶۵۲ /د۹۴ الف۸

امنیت هستی‌شناختی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران/ سیدجلال دهقانی‌فیروزآبادی، پیمان وهاب‌پور.- تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی، ۱۳۹۴.

DSR ۱۶۵۲ /م۳ ۱۳۸۷

محیط امنیتی پیرامونی جمهوری اسلامی ایران (مجموعه مقالات)/ ویراسته داود غرایاق‌زندی.- تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی، ۱۳۸۷.

B ۳۲۷۹ /هـ۲۹ ی۲ ۱۳۹۴

هایدگر واپسین/ جولیان یانگ؛ [مترجم] بهنام خداپناه.- تهران: حکمت، ۱۳۹۴.

HM ۸۵۱ /ع۲۴ ت۲

تأثیر اینترنت برهویت ملی/ نویسندگان مجتبی عباسی‌قادی، مرتضی خلیلی‌کاشانی.- تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی، ۱۳۹۲.

UA ۶۴۷ /الف۸ الف۵ ۱۳۸۹

استراتژی امنیت ملی بریتانیا/ تالیف دفتر نخست وزیری انگلیس؛ ترجمه محمد جمشیدی.- تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی، ۱۳۸۹.

DSR ۴۲۱ /ف۹ ر۹

ریشه‌های دموکراسی و مجلس در ایران باستان/ سورنا فیروزی.- تهران: سازمان انتشارات فروهر، ۱۳۹۲.

BL ۲۲۷۰ /ط۲۳ آ۸

آناهیتا و ایزد بانوان دیگر در اسطوره‌ها و باورهای ایرانیان/ نگارنده رضا طاهری.- تهران: فروهر، ۱۳۹۳.

BL ۱۵۲۵ /ر۶ ک۸ ۱۳۹۲

کلام زرتشتی/ محمد رضاییان‌حق.- تهران: سازمان انتشارات فروهر، ۱۳۹۲.

JC ۳۸۱ /ل۲ م۲

مبانی تاریخی استبداد در ایران/ نویسنده محمود لالوی.- مشهد: نی‌نگار؛ انتشارات مرندیز، ۱۳۹۵.

BP ۲۲۹ /الف۲۴ ت۳۰۴۱ ۱۳۹۶

[التجدید والتحریم والتاویل: بین‌المعرفه‌العلمیه والخوف من‌التکفیر  .فارسی]

نوسازی، تحریم و تاویل: از شناخت علمی تا هراس از تکفیر/ نصرحامد ابوزید؛ ترجمه محسن آرمین.- تهران: نشر نی، ۱۳۹۶.

GN ۳۵ /م۹ م۴

مردم‌شناسی و موزه‌ها: مجموعه دوازده مقاله/ محمد میرشکرایی (شبان).- تهران: نشر علم، ۱۳۹۰.

PIR ۸۳۰۸ /الف۳ هـ۴

هدایت در هندوستان: بوف کور، میعاد هدایت با هند/ ندیم اختر.- تهران: نشر چشمه، ۱۳۹۶.

PIR ۱۲۵ /ک۸ ف۹ ۱۳۹۴

فهرست فعل‌های اوستایی/ ژان کلنز؛ ترجمه و پژوهش بهمن مرادیان، محبوبه کرمی.- تهران: سازمان انتشارات فروهر، ۱۳۹۴.

PIR ۸۰۰۲ /ر۷ ی۲ ۱۳۹۲

[خسرو و شیرین. برگزیده. شرح]

یادگار گنبد دوار: تلخیص و تحلیلی از خسرو و شیرین نظامی/ تالیف منصور ثروت.- [ویراست ۲].- تهران: نشر علمی، ۱۳۹۲.

BD ۱۷۱ /ر۴ ص۴ ۱۳۹۵

صدق به چه کار می‌آید؟: مناظره ریچارد رورتی و پاسکال آنژل، همراه چهار جستار دیگر در باب صدق/ نویسنده ریچارد رورتی و پاسکال آنژل؛ ترجمه روح‌الله محمودی.- تهران: نشر کرگدن، ۱۳۹۵.

PN ۴۷۷۵ /ت۹ م۲ ۱۳۹۶

شیوه‌های مقاله‌نویسی: سرمقاله، یادداشت، نقد، تحلیل و تفسیر (مثلث طلایی نوشتن)/ احمد توکلی.- ویراست ۲.- تهران: ثانیه، ۱۳۹۶.

PN ۱۳۵۶ /ب۴ ش۷ ۱۳۹۵

شعر غنایی/ نویسنده اسکات بروستر؛ مترجم رحیم کوشش.- تهران: سبزان، ۱۳۹۵.

PIR ۴۴۹۵ /د۹۲ ح۸ ۱۳۹۶

[شاهنامه. شرح]

حماسه و نافرمانی: بررسی شاهنامه فردوسی/ دیک دیویس؛ ترجمه سهراب طاوسی.- تهران: ققنوس، ۱۳۹۶.

HF ۵۵۴۹ /ل۱۶ م۴ ۱۳۹۴

استراتژی‌های توسعه منابع انسانی/ اولیو لاندی، آلن کاولینگ؛ ترجمه سیدحسین ابطحی، رضا نجاری، مهربان هادی‌پیکانی.- تهران: فوژان: موسسه فرهنگی‌هنری رایزنان فرهنگ، ۱۳۹۴.

BF ۶۳۷ /م۸ آ۸ ۱۳۸۹

دستورالعمل پیشرفته برای دستیابی به موفقیت کامل برای افکار موفق افرادی که می‌خواهند فراسوی افکار مثبت پیش روند/ نویسنده رابرت آنتونی؛ مترجم ملاحت امیرجهانسوزشاهی.- تهران: هیرمند، ۱۳۸۹.

HN ۲۹ /غ۸ الف۶

اصول مقدماتی طراحی پرسشنامه/ یوسف غلامی‌سفر.- تهران: اندیشه احسان، ۱۳۹۷.

UA ۸۵۳ /الف۹ ق۴۳

امنیتی شدن و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران/ نویسنده سیدیوسف قریشی؛ با مقدمه سیدجلال دهقانی‌فیروزآبادی.- تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی، ۱۳۹۳.

JZ ۵۵۸۸ /ب۹ چ۲ ۱۳۹۴

چارچوبی تازه برای تحلیل امنیت/ نویسندگان باری بوزان، الی ویور، یاپ‌دو ویلد؛ مترجم علیرضا طیب.- [ویراست ۲].- تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی، ۱۳۹۴.

B ۲۹ /م۳ ف۹

فیلسوف دانشجو است/ کریم مجتهدی.- تهران: نشر کرگدن، ۱۳۹۶.

T ۵۸ /۵ /ط۹ الف۸ ۱۳۹۰

انقلاب اطلاعات، امنیت و فناوری‌های جدید/ نویسندگان جیمز روزنا و دیگران؛ مترجم علیرضا طیب.- تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی، ۱۳۹۰.

UA ۱۰ /۵ /م۶ ۱۳۸۳

مطالعات امنیتی نوین/ نویسنده تری تریف... [و دیگران]؛ مترجمان علیرضا طیب، وحید بزرگی.- تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی، ۱۳۸۳.

Q ۱۷۵ /ش۹ آ۵

آشنایی با فلسفه علم/ حسین شیخ‌رضایی، امیراحسان کرباسی‌زاده.- تهران: هرمس، ۱۳۹۶.

PN ۲۰۵۱ /ب۸۶ ت۸۷ ۱۳۹۶

تئاتر قانون‌گذار: استفاده از هنر اجرا برای سیاست‌ورزی/ آگوستو بوآل؛ [ترجمه] علی‌ظفر قهرمانی‌نژاد.- تهران: بیدگل، ۱۳۹۶.

HB ۱۷۲ /۵ /ب۲ الف۶۷ ۱۳۹۶

اقتصاد کلان نوین/ رابرت بارو؛ ترجمه و تالیف[ صحیح: ترجمه] محمد مبینی.- تهران: نشر آماره، ۱۳۹۶.

HG ۵۷۲۰ /۲ /آ۳ ص۲۳

ناگفته‌های بورس ایران: یک دهه خاطرات رییس پیشین سازمان بورس و اوراق بهادار/ علی صالح‌آبادی.- تهران: دنیای اقتصاد، ۱۳۹۶.

JA ۸۶ /هـ۴ م۷ ۱۳۹۷

مقدمه‌ای بر پژوهش سیاسی/ لیزا هریسون؛ ترجمه  محمدجواد رنجکش، احمد محقر، فاطمه صلواتی‌طرق.- تهران: دنیای اقتصاد، ۱۳۹۷.

HB ۵۰۱ /ک۹ م۲ ۱۳۹۶

مبانی سرمایه‌داری/ دیوید کوتس؛ ترجمه محمدحسین بیرامی.- تهران: دنیای اقتصاد، ۱۳۹۶.

HM ۵۴۸ /الف۵۴ م۲ ۱۳۹۶

ماکس وبر و جامعه‌شناسی اقتصادی/ ریچارد سوئدبرگ؛ ترجمه شهین احمدی.- تهران: دنیای اقتصاد، ۱۳۹۶.

HM ۴۷۹ /هـ۲ الف۴ ۱۳۹۶

مفاهیم کلیدی در اندیشه هابرماس/ اندرو ادگار؛ ترجمه محمدرضا غلامی.- تهران: دنیای اقتصاد، ۱۳۹۶.

DSR ۶۵ /خ۹ م۷۴

موسسات خیریه رفاهی- بهداشتی ایران در دوران پهلوی دوم (۱۳۵۷ - ۱۳۲۰ شمسی)/ الهام ملک‌زاده؛ ویراستار مهدی سلطانی.- تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۱۳۹۷.

PJA ۴۲۱۹ /ح۵ ت۲۵

تاریخ‌نگاری و تاریخ‌نگری ابن‌اثیر: نقد و بررسی تاریخ الکامل/ علی سالاری‌شادی.- تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۱۳۹۷.

PIR ۳۸۶۹ /ع۲۳ م۸

مناسبات خانوادگی در رمان فارسی پس از انقلاب (۱۳۹۰-۱۳۶۰)/ مریم عاملی‌رضایی.- تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۱۳۹۷.

HD ۳۰ /۲۸ /و۹ م۸ ۱۳۹۶

موفقیت جاویدان: بررسی اصول ماندگار راهبرد موفق کسب و کار/ اریک ویاردات؛ مترجمان صالح سپهری‌فر و امین رئوف‌شناس‌یگانه.- تهران: دنیای اقتصاد، ۱۳۹۶.

BJ ۱۶۱۱ /۲ /هـ۹ ش۲ ۱۳۹۴

شاه کلید ثروت/ ناپلئون هیل؛ [مترجم] مهدی قراچه‌داغی.- تهران: لیوسا، ۱۳۹۴.

HM ۶۰۶ /ف۲ م۳۳ ۱۳۹۴

مقدمات جامعه‌شناسی/ تالیف منوچهر محسنی.- ویراست ۴.- تهران: نشر دوران، ۱۳۹۴.

PIR ۵۰۹۲ /آ۱۹ ر۶

[گزیده کلیله و دمنه]

گزیده کلیله و دمنه/ [ترجمه] ابوالمعالی نصرالله‌منشی؛ گزینش و گزارش رضا انزابی‌نژاد.- [ویراست ؟].- تبریز: آیدین، ۱۳۸۹.

PIR ۷۷۶۳ /آ۴ ب۹

نامه‌های عارف قزوینی/ به‌کوشش مهدی به‌خیال.- تهران: هرمس، ۱۳۹۶.

BP ۱۰۰ /م۹ ک۵۰۱

[کشف الاسرار و عده‌الابرار. برگزیده]

نواخوان بزم صاحبدلان: گزیده کشف‌الاسرار و عدهالابرار/ رشیدالدین ابوالفضل میبدی؛ گزینش و گزارش از رضا انزابی‌نژاد.- تهران: جامی، ۱۳۹۳.

HD ۵۷ /خ۲ م۴

مدیریت چرخه بهبود بهره‌وری (با رویکرد منابع انسانی)/ تالیف غلامرضا خاکی؛ با دیباچه‌ای از میرجلال‌الدین کزازی.- تهران: نشر فوژان، ۱۳۹۶.

PN ۱۶۲ /ح۵ م۲

مبانی ویرایش کتاب و مقدمه زبان داستان/ محمد حسینی.- تهران: نشر ثالث، ۱۳۹۵.

B ۳۱۹۹ /آ۳۷ د۴ ۱۳۹۶

مسائل فلسفه اخلاق/ تئودور آدورنو؛ ترجمه صالح نجفی، علی عباس‌بیگی.- تهران: هرمس، ۱۳۹۶.

PN ۱۴۷ /۵ /الف۲ م۷

مقدمه‌یی بر مراحل خلق و تولید ادبیات کودکان/ نادر ابراهیمی.- تهران: روزبهان، ۱۳۹۶.

P ۳۰۲ /هـ۹ گ۷ ۱۳۹۷

گفتمان/ دیوید هوارث؛ ترجمه روح‌الله قاسمی.- تهران: اندیشه احسان، ۱۳۹۷.

JA ۸۱ /هـ۴ ف۹ ۱۳۹۵

فهم اندیشه‌ها و جنبش‌های سیاسی (مبانی علم سیاست)/ کوین هریسون، تونی بوید؛ ترجمه عباسعلی رهبر، حسن صادقیان کمارعلیا، میرقاسم سیدین‌زاده.- تهران: جامعه‌شناسان، ۱۳۹۵.

DSR ۱۶۶۱ /۷ م۳ الف۸

تحول گفتمان مجمع روحانیون مبارز در جامعه پساانقلابی ایران/ سعیده امینی.- تهران: نشر کویر، ۱۳۹۷.

G ۱۵۵ /الف۹ ز۸

سیب سفر: جاذبه‌های گردشگری ایران/ نویسنده مهرزاد زمانی.- قم: کاریز، ۱۳۹۶.

PIR ۵۳۰۵ /و۲ م۶

مطالعه تطبیقی مثنوی، احیاءعلوم‌الدین غزالی، مقالات شمس و معارف بهاءالولد/ بتول واعظ.- تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، ۱۳۹۴.

PIR ۴۸۳۸ /ش۹ ت۸ ۱۳۹۶

تلفیق نظم فارسی در نگارگری هندی (دیوان انوری در دربار اکبر شاه گورکانی)/ نویسنده آنماری شیمل، استوارت کری‌ولش؛ ترجمه مصطفی لعل‌شاطری، ناهید جعفری‌دهکردی.- مشهد: مرندیز، ۱۳۹۶.

BP ۲۳۳ /۳ /ق۳ س۹

منازعات گفتمانی در انقلاب اسلامی/ حسینعلی قجری.- تهران: روش شناسان؛ جامعه‌شناسان، ۱۳۹۶.

K ۳۲۴۰ /ق۲ ح۷

حقوق بشر معاصر/ سیدمحمدقاری سیدفاطمی.- تهران: نشر نگاه معاصر، ۱۳۹۶-.

CB ۱۹۵ /الف۴ هـ۹

هویت ملی و جامعه اطلاعاتی: آسیب‌شناسی بعد سیاسی هویت ملی در عصر جامعه اطلاعاتی/ بهناز اژدری.- تهران: نشر نگاه معاصر، ۱۳۹۶.

JC ۷۵ /آ۴ س۲ ۱۳۹۶

بیان آزاد و دموکراسی در آتن باستان/ آرلین ساکسونهاوس؛ ترجمه‌ی نرگس تاجیک‌نشاطیه؛ ویراسته فاطمه صادقی.- تهران: نشر نگاه معاصر، ۱۳۹۶.

BP ۱۰۴ /آ۷ ک۵

امتداد زندگی: جستازی در پیام منزل/ مهدیه کسایی‌زاده.- تهران: نشر نگاه معاصر، ۱۳۹۶.

DSR ۲۰۷۹ /ن۷ پ۹

دژهای تنکابن کهن/ نویسنده عباس پناهی؛ ویراستار مریم شادمحمدی.- چابکسر: نوین پویا، ۱۳۹۵.

PIR ۸۲۳۳ /الف۳۳۸ ق۹

قمر در عقرب، یا، چگونه تاریخ حال ما را عوض می‌کند/ شرمین نادری.- تهران: حرفه هنرمند، ۱۳۹۰.

PS ۳۶۰۱ /ل۲ ن۷ ۱۳۹۷

نفر بعدی که در بهشت ملاقات می‌کنید/ میچ آلبوم؛ مترجم: مبینا شاهری لنگرودی؛ ویراستار: فریبا روشنفکر.- تهران: نشر مصدق، ۱۳۹۷.

T ۵۸ /۵ /ک۹ ف۹

فناوری‌های نوین ارتباطی و اطلاعاتی/ مسعود کوثری؛ ویراستار فاطمه لشکری‌نژاد.- تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی، ۱۳۹۶.

HD ۷۲۱۲ /۵۶ /ع۸ ب۲

بازاندیشی در راهبردهای نظام بازنشستگی/ محمدحسین عمادی، آرش نصراصفهانی؛ به سفارش موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا (نهاد پژوهشی صندوق بازنشستگی کشور).- تهران: روزنه، ۱۳۹۷.

BP ۲۱۶ /۵ /ج۹۳ ف۶

فطرت: (برگرفته از آثار آیت‌الله جوادی آملی)/ حسن عبدی.- تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی؛ قم: بنیاد بین‌المللی علوم وحیانی اسراء، ۱۳۹۶.

BP ۲۲۲ /ج۹ م۶

معاد: (برگرفته از آثار آیت‌الله جوادی‌آملی)/ حمیدرضا شاکرین.- تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی؛ قم: بنیاد بین‌المللی علوم وحیانی اسراء، ۱۳۹۶.

BF ۳۱۱ /خ۳۶ م۷

مقدمه‌ای بر علوم و فناوری‌های شناختی و کاربردهای آن/ تدوین سیدکمال خرازی، با همکاری جمعی از استادان.- تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی، ۱۳۹۶.

DT ۱۴ /ع۴ ج۲

جایگاه ایرانیان شیرازی الاصل در توسعه تمدن و فرهنگ شرق آفریقا/ تالیف امیربهرام عرب‌احمدی.- اصفهان: نگارخانه، ۱۳۹۵.

BP ۲۱۱ /۴ /هـ۴ ت۲

تاملات کلامیه/ محمدحسن هردنگی؛ تصحیح، شرح و تحشیه علیمحمد ولوی؛ بازخوانی متن نیره دلیر؛ مستندسازی و تبویب خدیجه سهراب‌زاده.- تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۱۳۹۶.

LB ۲۳۳۱ /د۹ ر۲ ۱۳۹۶

ابزارهای تدریس: روش‌ها و رسانه‌های جدید تدریس در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی/ باربارا گراس دیویس؛ مترجمان احمدرضا نصراصفهانی ...[ و دیگران].- تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی: موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی، ۱۳۹۶.

Z ۶۶۹ /۷ /ن۶ آ۸

آمار در علم‌سنجی و علم اطلاعات و دانش‌شناسی/ پرویز نصیری، امیر حاج‌سلمانی.- تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی، ۱۳۹۶.

LB ۳۰۱۱ /ش۸ م۲

مبانی و اصول مدیریت آموزشی/ غلامرضا شمس؛ ویراستار زهرا علی‌نوری.- تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی؛ شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای تخصصی تحول و ارتقاء علوم انسانی، ۱۳۹۶.

BF ۶۳۷ /م۸ ک۲۵ ۱۳۹۷

۷ عادت مردمان موثر: همراه با درس‌هایی برای ایجاد تغییر در شخصیت/ استفان کاوی؛ ترجمه الهام خرسندی.- تهران: هورمزد، ۱۳۹۷.

B ۲۴۳۰ /ل۹۴ ع۸

کشف دیگری همراه با لویناس/ مسعود علیا.- تهران: نشر نی، ۱۳۹۵.

PJ ۳۷۷۱ /گ۹ ف۲۲ ۱۳۹۲

[گیلگمش. فارسی]

افسانه‌ی گیلگمش: کهن‌ترین حماسه‌ی بشری/ مترجم لوح‌های میخی جرج اسمیت؛ ترجمه به آلمانی گئورگ بورکهارت؛ ترجمه به فارسی داوود منشی‌زاده.- تهران: نشر دات، ۱۳۹۲.

HB ۱۷۱ /۵ /م۹ الف۷

اقتصاد برای علوم اجتماعی (مبانی، اصول و کلیات)/ میثم موسایی.- تهران: جامعه‌شناسان، ۱۳۹۳.

DSR ۱۶۵۶ /ر۹ ک۸۷

اتحاد شوروی و انقلاب اسلامی ایران/ الهه کولائی (طبرستانی).- تهران: نشر علم، ۱۳۹۰.

BD ۴۱۸ /۳ /ک۴ آ۵

آشنایی با فلسفه ذهن/ امیراحسان کرباسی‌زاده، حسین شیخ‌رضایی.- تهران: هرمس، ۱۳۹۵.

DSR ۱۱۸۴ /الف۳ م۵

مشاهیر عصر صفوی/ مجید احسانی.- تهران: خانه تاریخ و تصویر ابریشمی، ۱۳۹۳.

BBR ۷۷۱ /ن۹ ن۹

نور در حکمت سهروردی/ سیماسادات نوربخش.- تهران: هرمس، ۱۳۹۶.

BD ۳۲ /د۴ ف۸ ۱۳۸۹

فلسفه برای فرزندم/ روژه - پل دروا؛ [مترجم] ترانه وفایی.- تهران: انتشارات او، ۱۳۸۹.

BF ۴۴۱ /ن۹ ذ۹ ۱۳۹۶

ذهن فریبکار شما: راهنمای علمی برای مهارت‌های تفکر نقاد/ استیون نوولا؛ مترجمان اکبر سلطانی، مریم آقازاده.- تهران: نشر اختران، ۱۳۹۶.

BC ۱۷۵ /پ۸ ر۲ ۱۳۹۵

راهنمای مغالطات: هنر فریب و اعمال نفوذ ذهنی/ اثر ریچارد پال  لیندا الدر؛ مترجمین اکبر سلطانی، مریم آقازاده؛ ویراستار نوشین شاهنده حمیده موسی‌پور.- تهران: شهرتاش، ۱۳۹۵.

BP ۲۳۱ /هـ۴ ک۲

کتاب‌شناسی اطلاعات و امنیت در اسلام/ تدوین علی‌رضا هدایتی.- تهران: دانشکده اطلاعات، موسسه چاپ و انتشارات، ۱۳۹۴-۱۳۹۵.

DSR ۶۵ /ت۲ ش۲

تأثیر اندیشه و فرهنگ ایرانی بر غرب از فلسفه افلاطونی تا منطق فازی/ پژوهش امیرشهاب شاهمیری.- تهران: سازمان انتشارات فروهر، ۱۳۹۵.

BL ۱۵۹۰ /الف۸ د۴

[شاهنامه. برگزیده. شرح]

در بیکران پاکی و پایایی (بازتاب اندیشه امشاسپندان در شاهنامه فردوسی و آثار سهروردی)/ مرتضی دررودی جوان.- تهران: سازمان انتشارات فروهر، ۱۳۹۶.

PIR ۴۴۹۷ /ف۴ الف۳

تحلیلی بر فره ایزدی: جستارهایی درباره فره ایزدی و برخی مفاهیم در شاهنامه/ مظفر احمدی‌دستگردی؛ ویراستار شهلا ارژنگ.- تهرن: درناقلم، ۱۳۹۶.

PIR ۴۰۰۳ /س۸ گ۸

گلگشت‌های ادبی و زبانی/ احمد سمیعی‌گیلانی.- تهران: هرمس، ۱۳۹۱ -.

PIR ۷۹۲۹ /ی۵ ت۸۳

چه شکل‌های گوناگونی دارد عشق: یادنامه‌ی زنده‌یاد منوچهر آتشی/ به‌سعی محمدجواد حق‌شناس.- شیراز: داستان‌سرا، ۱۳۹۶.

BD ۱۶۱ /ز۲ ف۶

فضایل ذهن: تحقیقی در ماهیت فضیلت و مبانی اخلاقی معرفت/ لیندا زگزبسکی؛  ترجمه امیرحسین خداپرست.- تهران: نشر کرگدن، ۱۳۹۶.

HG ۱۷۱۰ /د۹ ر۲ ۱۳۹۶

راهنمای بیت کوین: نگاهی به شیوه‌های دریافت، سرمایه‌گذاری و پرداخت اولین ارز رمزنگاری شده غیرمتمرکز جهان/ یان دی‌مارتینو؛ مترجم پیمان رحمانی، احمد میردامادی، رضا قربانی.- تهران: امین‌الضرب، ۱۳۹۶.

Q A۷۶ /۹ /د۲ ب۳

داده‌کاوی و کاربرد آن در تصمیم‌گیری سازمان/ مولف متین بختیاری.- تهران: منشور سمیر، ۱۳۹۳.

HD ۹۵۷۶ /الف۹۲ ت۲۳

سیری در تاریخ نفت ایران از آغاز تا پیروزی انقلاب اسلامی/ نویسنده محمدرضا تبریزی‌شیرازی.- تهران: بشارت : اندیشه احسان، ۱۳۹۶.

HQ ۱۲۰۶ /م۴ ژ۴ ۱۳۹۶

ژرفای زن بودن: چرا زنان با وجود موفقیت‌های اجتماعی فراوان احساس رضایت نمی‌کنند؟/ نویسنده همورین مورداک ؛ مترجم سیمین موحد ؛ ویراستار تخصصی مریم طهماسبی..- تهران: بنیاد فرهنگ زندگی، ۱۳۹۷.

HQ ۱۲۰۶ /ب۹ ن۸ ۱۳۹۷

نمادهای اسطوره‌ای و روانشناسی زنان/ شینودا بولن؛  آذر یوسفی.- تهران: روشنگران و مطالعات زنان، ۱۳۹۷.

BF ۶۹۲/۵ /ب۹ ن۸ ۱۳۹۶

نمادهای اسطوره‌ای و روانشناسی مردان/ ژان شینودا بولن؛ مینو پرنیانی با همکاری پرتو پارسی.- تهران: آشیان، ۱۳۹۶.

B ۲۷۹۷ /ر۹ الف۹ ۱۳۹۶

ایمانوئل کانت/ مایکل رولف؛ ترجمه داود میرزایی.- تهران: ققنوس، ۱۳۹۶.

PR ۶۰۵۳ /ل۲۴ ب۴ ۱۳۹۶

بالاخره این زندگی مال کیه؟/ برایان کلارک؛ ترجمه احمد کسایی‌پور.- تهران: کارنامه، ۱۳۹۶.

PT ۱۹۲۰ /ش۸ هـ۹ ۱۳۹۶

برادران شلگل/ کاتیا د. هی، آلن اسپیت؛ ترجمه سیدمسعود حسینی.- تهران: ققنوس، ۱۳۹۶.

B ۳۲۱۶ /د۹۴ م۲ ۱۳۹۶

دیلتای و یورک/ رودلف مکریل، اینگو فارین؛ ترجمه سیدمسعود حسینی.- تهران: ققنوس، ۱۳۹۶.

BJ ۴۷ /هـ۹ د۹ ۱۳۹۶

دین و اخلاق/ جان هر؛ ترجمه مهدی محمدی‌اصل.- تهران: ققنوس، ۱۳۹۶.

B ۲۷۹۹ /خ۸۶ ب۴ ۱۳۹۵

ذهن و آگاهی از خود در نظر کانت/ اندرو بروک؛ ترجمه داود میرزایی.- تهران: ققنوس، ۱۳۹۵.

B ۸۰۲ /ب۴۴ ر۹ ۱۳۹۵

روشنگری/ ویلیام بریستو؛ ترجمه مرتضی عابدینی‌فر.- تهران: ققنوس، ۱۳۹۵.

B ۲۷۹۹ /غ۲ گ۹ ۱۳۹۵

زیبایی‌شناسی و غایت‌شناسی کانت/ هانا گینزبورگ؛ ترجمه داود میرزایی.- تهران: ققنوس، ۱۳۹۵.

BD ۱۸۱ /پ۲ ش۹ ۱۳۹۴

شهود/ جوئل پاست؛ ترجمه یاسر پوراسماعیل.- تهران: ققنوس، ۱۳۹۴.

B ۲۷۹۸ /ر۲ ف۸ ۱۳۹۴

فلسفه سیاسی و اجتماعی کانت/ فردریک راوشر؛ ترجمه داود میرزایی.- تهران: ققنوس، ۱۳۹۴.

B ۲۸۴۹ /ف۹ ب۴ ۱۳۹۴

فیشته/ دنیل بریزیل؛ ترجمه سیدمسعود حسینی.- تهران: ققنوس، ۱۳۹۴.

PIR ۵۶۹۷ /آ۱۹ ت۷۸

[هفت اورنگ. برگزیده]

گزیده هفت اورنگ/ نورالدین عبدالرحمان‌جامی؛ تلخیص، مقدمه و شرح کرامت‌الله تفنگدار.- تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، ۱۳۷۶.

B ۳۰۵۸ /د۹ ی۲ ۱۳۹۵

یاکوبی/ جورج دی‌جووانی؛ ترجمه محمدمهدی اردبیلی.- تهران: ققنوس، ۱۳۹۵.

PIR ۷۹۴۳ /ب۵۸ ی۷ ۱۳۹۷

یک عاشقانه‌ی آرام/ نادر ابراهیمی.- [ویراست؟].- تهران: روزبهان، ۱۳۹۷.

BT ۴۰ /ع۲ ت۹

پایان تئولوژی/ بیژن عبدالکریمی.- تهران: نقد فرهنگ، ۱۳۹۶.

 


نظر شما :