برنامه هفته پژوهش شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی

۲۵ آذر ۱۳۹۷ | ۱۴:۲۴ کد : ۱۷۵۶۳ خبر و اطلاعیه
تعداد بازدید:۶۸۳

 

 

گروه

موضوع

سخنران

فلسفه و کلام

میزگرد تخصصی: «فلسفه علوم انسانی»

دکتر سید حمیدرضا حسنی

دکتر هادی موسوی

دکتر عبدالحسین خسروپناه

دکتر علی اکبر احمدی افرمجانی

دکتر قاسم پور حسن

روش­شناسی

میزگرد تخصصی: نگاهی فلسفی به بحران محیط زیست

جایگاه نقد در نظریه واقع گرایی انتقادی؛

مطالعه موردی: نقد برنامه علم دینی در ایران و ثمرات آن

درنگی در باره روش در مطالعات حقوق محیط زیست

دکتر سید محمدرضا بهشتی

دکتر سید محمد تقی موحد ابطحی

دکتر رحیم نوبهار

زبان شناسی

میزگرد تخصصی: «زبان، جامعه و هویت»

دکتر حسین قاسم پور اقدم

دکتر رضا کلانتری

دکتر رضا امینی

دکتر احمد رمضانی

زبان­های خارجی

میزگرد تخصصی: «علوم انسانی و اثربخشی»

نقد ادبی اردو

اثربخشی نقد

واکاوی پیچیدگی نقد و تحلیل در زبان و ادبیات کلاسیک اردو و هندی

دکتر علی بیات

دکتر مازیار مهیمنی

دکتر اعظم لطفی

علوم اجتماعی

سخنرانی علمی: «جامعه شناسی معرفت با تأکید بر آرای کارل مانهایم»

دکتر عبدالرضا نواح

باستان­شناسی

سخنرانی علمی: «ارزیابی ظهور و افول باستان شناسی تاریخ فرهنگی»

دکتر جواد حسین زاده

زبان و ادبیات عربی

سخنرانی علمی: «زبان عربی و فرهنگ ملی»

دکتر آذرتاش آذرنوش

دکتر ابوالحسن امین مقدسی

علوم تربیتی

آسیب­شناسی تدوین کتب درسی و کمک درسی

دکتر غلامرضا فدایی

دکتر علیرضا عصاره

مدیریت

سخنرانی علمی: «کاربرد تفکر انتقادی و اثربخشی علم مدیریت برای تعالی سازمانی»

دکتر غلامرضا خاکی

دکتر قاسم انصاری رنانی

هنر

سخنرانی علمی:

موسیقی سنتی و سنت های درون آن

نقد موسیقی کردی، کردستان، کرمانشاه، خراسان شمالی

اجرای موسیقی

دکتر محسن نفر

دکتر محمد علی مرآتی

دکتر محمدنادر آهنگربیک

اقتصاد

میزگرد تخصصی نقد و اثربخشی متون اقتصادی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

دکتر محمد نعمتی

دکتر حمید سجادی

دکتر محمدرضا حمیدزاده

 


نظر شما :