کرسی ترویجی با عنوان؛ نقد فرهنگ کار در سازمان های ایرانی، برگزار می شود

۲۱ مهر ۱۳۹۷ | ۱۳:۳۲ کد : ۱۷۳۰۰ خبر و اطلاعیه
تعداد بازدید:۳۱۳

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

بیست وهشتمین کرسی ترویجی با رویکرد عرضه و نقد ایده علمی

با همکاری دبیرخانه هیئت حمایت از کرسی های نظریه پردازی نقد و مناظره برگزار می کند:

نقد فرهنگ کار در سازمان های ایرانی

ارائه دهنده:

دکتر سمیه توحید لو

ناقدین:

دکتر نعمت الله فاضلی

دکتر علی ربیعی

مدیر علمی:

دکتر فاطمه براتلو

مدیر اجرایی:

دکتر طاهره ایشانی

زمان: سه شنبه 24 مهر 97

ساعت: 10 الی 12

سالن اندیشه

 


نظر شما :