همایش قراخانیان در گستره فرهنگ و تمدن ایران

۰۸ مهر ۱۳۹۷ | ۱۱:۱۱ کد : ۱۷۲۵۴ خبر و اطلاعیه
تعداد بازدید:۶۴۸
انجمن ایرانی تاریخ برگزار می کند: همایش قراخانیان در گستره فرهنگ و تمدن ایران ۱۰آذر ماه ۱۳۹۷ – باغ نگارستان دانشگاه تهران آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات تا پایان مهر ۱۳۹۷ آخرین مهلت ارسال اصل مقاله تا پایان آبان ماه ۱۳۹۷
همایش قراخانیان در گستره فرهنگ و تمدن ایران

انجمن ایرانی تاریخ برگزار می کند:

همایش قراخانیان در گستره فرهنگ و تمدن ایران

 

آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات تا پایان مهر 1397

آخرین مهلت ارسال اصل مقاله تا پایان آبان ماه 1397

 

 

10آذر ماه 1397 – باغ نگارستان دانشگاه تهران

info@ishistory.ir

 

این همایش با هدف بازشناسی موقعیت قراخانیان در ربط با فرهنگ و تمدن ایرانی و اسلامی (تعاملات فرهنگی و تمدنی جهان ایرانی ـ اسلامی با جامعه و حکومت قراخانیان) برگزار می شود. در سطوحی فراتر این همایش در پی بررسی و بازشناسی پیوندهای تاریخی ایران با آسیای مرکزی در زمینه های فرهنگی، ادبی، زبانی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در یک بازه زمانی چهار سده ای منتهی به حمله مغولان است. بیشینه قلمرو قراخانیان در حال حاضر شامل بخش هایی از قزاقستان، ازبکستان، قرقیزستان، تاجیکستان، افغانستان، روسیه، چین و مغولستان است، کشورهایی که عمده آنان از همسایگان و محیط پیرامونی ایران هستند و مناسبات ایران و این کشورها از اهمیت بالایی برخوردار است. افزایش آگاهی از تاریخ مناسبات ایران و قراخانیان در وجوه گوناگون، سرمایه ای برای ارتقای مناسبات کنونی ایران با شمار زیادی از همسایگان و شرکای منطقه ای و فرامنطقه ای، چه در سطوح سیاسی و چه مردمی است. پذیرش مقالات در چارچوب تحقق هدف فوق صورت خواهد گرفت.

 

 

    محور اول: سیاست و ملک داری

• نظام و ساختار سیاسی

• آموزه ها و ادبیات سیاسی

• تاریخ سیاسی و نظامی قراخانیان در ربط با حکومت های ایرانی

    محور دوم: جامعه و مردم

• زیر ساخت های مقوم پیوندهای سیاسی و دیپلماتیک مردمان آسیای مرکزی با ایران فرهنگی

• ساختار اجتماعی، آداب و رسوم، سنت ها

• گروه های اجتماعی

• مهاجرت ها

• سبک های زندگی شهری و روستایی

• کوچرویی

• پیوندهای اجتماعی ایران و قلمرو قراخانیان

• قراخانیان و فرایند ترکی سازی در آسیای مرکزی

    محور سوم: اقتصاد

• ساختار اقتصادی

• شیوه های تولید

• جاده ابریشم

• پیوندهای اقتصادی با ایران و دیگر جوامع مسلمان،

• زیرساخت های پیوندها و همگرایی اقتصادی

    محور چهارم: فرهنگ و دین

• ساختار فرهنگی

• زبان و ادب فارسی

• آیین ها، ادیان و مذاهب

• تبادلات فرهنگی

• تبلیغ دین اسلام

• استمرار و تغییرات فرهنگ ایرانی و اسلامی

• معماری و هنرها

• تحولات زبانی

• دانش ها

• تاریخ نویسی فارسی

• پیوندهای دینی و آیینی ایران و قلمرو قراخانیان

• مواریث مشترک ایرانی- ترکی در قلمرو قراخانی

 

از کلیه محققان و متخصصان تاریخ علاقمند به مطالعات  دوران قراخانیان دعوت می شود، چکیده مقالات خود را به  آدرس ایمیل info@ishistory.ir ارسال کنند.

آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات تا پایان مهر 1397

آخرین مهلت ارسال اصل مقاله تا پایان آبان ماه 1397

 آذر ماه 1397 – باغ نگارستان دانشگاه تهران

حامیان و همراهان انجمن ایرانی تاریخ در برگزاری همایش قراخانیان در گستره فرهنگ و تمدن ایران

کانون مطالعات بینارشته ای فرهنگی دانشگاه تهران- معاونت فرهنگی دانشگاه تهران- پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی- موسسه فرهنگی نگارستان اندیشه- بنیاد مطالعات قفقاز