رهیافت ها، مسئله یابی و طرح پژوهش/ دکتر احمد رضی-دکتر علیرضا نیکویی -دکتر یوسف محمدنژاد/دبیر نشست: دکتر مریم شریف نسب/۱۲-۱۲-۱۳۹۶

۱۲ اسفند ۱۳۹۶ | ۰۹:۰۲ کد : ۱۶۷۴۰ ادبیات
تعداد بازدید:۷۷۱

پژوهشکده زبان و ادبیات برگزار می کند:

نخستین نشست از سلسله نشست پیرامون پژوهش های ادبی

رهیافت ها، مسئله یابی و طرح پژوهش

احمد رضی

علیرضا نیکویی

یوسف محمدنژاد

دبیر نشست: مریم شریف نسب

۱۲ اسفند ۱۳۹۶

فایل صوتی


لینک دانلود فایل

( ۲ )

نظر شما :