پیوند علوم انسانی و صنعت/ مهدی نزاکتی علیزاده -محمد آقاعلیخانی- مهرنوش هدایتی/۹-۱۲-۱۳۹۶

تعداد بازدید:۹۱۳

پژوهشکده اخلاق و تربیت گروه روان شناسی با همکاری پژوهشکده علوم انسانی کاربردی برگزار می کند:

پیوند علوم انسانی و صنعت

مهدی نزاکتی علیزاده

محمد آقاعلیخانی

مهرنوش هدایتی

چهارشنبه ۹ اسفند ۱۳۹۶

فایل صوتی


لینک دانلود فایل

نظر شما :