کارگاه آموزشی فرایند انجام پژوهش کمی

۱۵ بهمن ۱۳۹۶ | ۱۱:۰۰ کد : ۱۶۴۸۷ خبر و اطلاعیه
تعداد بازدید:۴۳۸

پژوهشکده مطالعات اجتماعی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار می کند:

کارگاه آموزشی فرایند انجام پژوهش کمی

دکتر غلامحسین حبیبی

دکتری جامعه شناسی

این کارگاهبا هدف آشناییو به کار گیری روش تحقیق در پژوهش های کمی، برگزار خواهد شد. در این دوره جزئیات یک طرح پژوهشی