ششمین کرسی ترویجی با رویکرد«عرضه و نقد ایده علمی»

۱۵ شهریور ۱۳۹۵ | ۰۴:۳۰ کد : ۱۵۸۴۴ مرکز اسناد فرهنگی آسیا
تعداد بازدید:۵۰۰

کلید واژه ها: پژوهشگاه ihcs research center پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی


نظر شما :