«سنت سمات خوانی» در تلمود بابلی و آئین های شیعی مبتنی بر نگره های تاریخی، زبان شناختی و انسان شناختی/ سید محمد هادی گرامی/ ۱۱-۰۴-۱۳۹۶

۱۱ تیر ۱۳۹۶ | ۰۴:۳۰ کد : ۱۵۴۳۶ مطالعات قرآنی
تعداد بازدید:۹۰۹
«سنت سمات خوانی» در تلمود بابلی و آئین های شیعی مبتنی بر نگره های تاریخی، زبان شناختی و انسان شناختی/  سید محمد هادی گرامی/ ۱۱-۰۴-۱۳۹۶


لینک دانلود فایل

نظر شما :