گزارش نشست هفدهم شورای سیاستگذاری طرح جامع اعتلاء و ساماندهی علوم انسانی

۲۵ تیر ۱۳۹۶ | ۱۶:۴۸ کد : ۱۵۴۳۳ خبر و اطلاعیه
تعداد بازدید:۷۴۴
گزارش نشست هفدهم شورای سیاستگذاری طرح جامع اعتلاء و ساماندهی علوم انسانی

نشست هفدهم شورای سیاستگذاری «طرح جامع اعتلاء و ساماندهی علوم انسانی، معطوف به پیشرفت کشور» در تاریخ 24 تیرماه 96 در حوزه ریاست پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با حضور اکثریت اعضا برگزار شد. در این نشست ابتدا دبیر طرح اعتلا، خانم دکتر طاهره کمالی زاده گزارشی از وضعیت پیشرفت طرح و وضعیت طرحنامه های دریافتی ارائه کرد. پس از آن، طرحنامه‌های پیشنهادی از کارگروه تاریخ و کارگروه کاربست که پیشتر فرایند تصویب را در کارگروه و شورای علمی پشت سر گذاشته بودند، مورد بررسی قرار گرفت که با ارائه پیشنهادهایی برای اصلاحات، به تأیید اکثریت اعضای شورا رسید.

در ادامه، حاضران به بحث و گفتگو درباره نسبت پژوهش‌های کارگروه تاریخ و کارگروه کاربست پرداختند که با توجه به همین موضوع و تکثر دیدگاه‌ها مقرر شد موضوع با دقت و فرصت بیشتر در جلسات آتی مجددا مورد بررسی قرار گیرد. 

در این جلسه دکتر قبادی، دکتر بهشتی، دکتر داوری اردکانی، دکتر مصلح، دکتر ملایی توانی، دکتر اعوانی، دکتر حسنی فر، دکتر ربانی زاده، دکتر امیری تهرانی زاده، دکتر تنکابنی، دکتر معین زاده، دکتر براتلو، دکتر دری و دکتر کمالی زاده شرکت داشتند.

http://www.ihcs.ac.ir/UploadedFiles/8/31/47200.JPG

http://www.ihcs.ac.ir/UploadedFiles/8/31/47189.JPG

http://www.ihcs.ac.ir/UploadedFiles/8/31/47193.JPG

http://www.ihcs.ac.ir/UploadedFiles/8/31/47194.JPG

http://www.ihcs.ac.ir/UploadedFiles/8/31/47195.JPG

http://www.ihcs.ac.ir/UploadedFiles/8/31/47196.JPG
http://www.ihcs.ac.ir/UploadedFiles/8/31/47197.JPG

http://www.ihcs.ac.ir/UploadedFiles/8/31/47198.JPG

http://www.ihcs.ac.ir/UploadedFiles/8/31/47199.JPG

http://www.ihcs.ac.ir/UploadedFiles/8/31/47201.JPG

http://www.ihcs.ac.ir/UploadedFiles/8/31/47202.JPG

فایل های ضمیمه


نظر شما :