نگرشی اکوفمینیستی به اسطوره پری دریایی/ خانم دکتر زهرا پارساپور/ ۲۷-۰۲-۱۳۹۶

۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶ | ۰۴:۳۰ کد : ۱۵۲۵۴ مطالعات اجتماعی زنان
تعداد بازدید:۶۷۵
نگرشی اکوفمینیستی به اسطوره پری دریایی/ خانم دکتر زهرا پارساپور/ ۲۷-۰۲-۱۳۹۶


لینک دانلود فایل

کلید واژه ها: پژوهشگاه ihcs research center پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی


نظر شما :