«هم اندیشی ابن خلدون و علوم اجتماعی» نگاهی انتقادی به روایت سید جواد طباطبایی۱/ مرادی، محدثی، عبدالکریمی، پورحسن، محمدی، قانعی راد، میری/۲۱-۱۲-۱۳۹۵

۲۵ اسفند ۱۳۹۵ | ۱۷:۴۰ کد : ۱۵۰۳۱ همکاری های علمی و بین المللی
تعداد بازدید:۳۷۱
«هم اندیشی ابن خلدون و علوم اجتماعی» نگاهی انتقادی به روایت سید جواد طباطبایی۱/ مرادی، محدثی، عبدالکریمی، پورحسن، محمدی، قانعی راد، میری/۲۱-۱۲-۱۳۹۵


لینک دانلود فایل

( ۱ )

نظر شما :