سومین پیش همایش ملی جهان شمولی آموزه های قرآنی و روایی در دنیای معاصر/ دکتر سید محسن میرباقری، دکتر زهرا اخوان مقدم، دکتر محمد رضا فخر روحانی/ ۲-۱۲-۹

۰۲ اسفند ۱۳۹۵ | ۰۳:۳۰ کد : ۱۴۹۱۵ عمومی
تعداد بازدید:۳۱۱
سومین پیش همایش ملی جهان شمولی آموزه های قرآنی و روایی  در دنیای معاصر/ دکتر سید محسن میرباقری، دکتر زهرا اخوان مقدم، دکتر محمد رضا فخر روحانی/ ۲-۱۲-۹


لینک دانلود فایل

نظر شما :