منصوب شدن دکتر حسینعلی قبادی به عنوان «عضو شورای نظارت و ارزیابی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری»

۱۱ اسفند ۱۳۹۵ | ۱۴:۲۲ کد : ۱۴۸۹۹ خبر و اطلاعیه
تعداد بازدید:۹۷۵

دکتر محمد فرهادی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به استناد ماده 6 آئین نامه نظارت و ارزیابی، تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری؛ طی حکمی دکتر حسینعلی قبادی را به عنوان «عضو شورای نظارت و ارزیابی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری» منصوب کردند.


( ۱ )

نظر شما :