رده بندی های رایج کتابخانه ای در ایران (مطالعه موردی : کتابخانه های پژوهشگاه)/ آقای علی نصیری- خانم شهرزاد داودی – خانم طاهره امینی /۲۳-۱۱-۹۵

۲۳ بهمن ۱۳۹۵ | ۰۳:۳۰ کد : ۱۴۸۶۶ مرکز اسناد فرهنگی آسیا
تعداد بازدید:۴۸۹
رده بندی های رایج کتابخانه ای در ایران (مطالعه موردی : کتابخانه های پژوهشگاه)/ آقای علی نصیری- خانم شهرزاد داودی – خانم طاهره امینی /۲۳-۱۱-۹۵


لینک دانلود فایل

کلید واژه ها: پژوهشگاه ihcs research center پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی


نظر شما :