بررسی جامعه شناختی خانه های روستایی (آسیب شناسی و آینده)/ دکتر اباذر اشتری مهرجردی/۲-۱۱-۹۵

۰۲ بهمن ۱۳۹۵ | ۰۳:۳۰ کد : ۱۴۷۹۵ مطالعات اجتماعی
تعداد بازدید:۹۳۱
بررسی جامعه شناختی خانه های روستایی (آسیب شناسی و آینده)/ دکتر اباذر اشتری مهرجردی/۲-۱۱-۹۵


لینک دانلود فایل

کلید واژه ها: پژوهشگاه ihcs research center پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی


نظر شما :