شکاف طبقاتی، عدالت اجتماعی/ دکتر رحیم محمدی-دکتر سید جواد میری-دکتر بیژن عبدالکریمی-خانم فاطمه موسوی/۱۴-۱۰-۹۵

۱۴ دی ۱۳۹۵ | ۰۳:۳۰ کد : ۱۴۷۳۸ همکاری های علمی و بین المللی
تعداد بازدید:۴۹۷
شکاف طبقاتی، عدالت اجتماعی/ دکتر رحیم محمدی-دکتر سید جواد میری-دکتر بیژن عبدالکریمی-خانم فاطمه موسوی/۱۴-۱۰-۹۵


لینک دانلود فایل

( ۲ )

نظر شما :