نشست «تحلیل و نقد دیدگاه دکتر سروش درباره ماهیت وحی قرآنی»/آقای مجتبی بیدقی/۱۲-۱۰-۹۵

۱۲ دی ۱۳۹۵ | ۰۳:۳۰ کد : ۱۴۷۳۰ مطالعات قرآنی
تعداد بازدید:۴۷۶
نشست «تحلیل و نقد دیدگاه دکتر سروش درباره ماهیت وحی قرآنی»/آقای مجتبی بیدقی/۱۲-۱۰-۹۵


لینک دانلود فایل

نظر شما :