نشستی با عنوان معناشناسی اسم «فاطر» در قرآن کریم/ دکتر محمدعلی خوانین زاده/ ۵-۱۰-۹۵

۰۵ دی ۱۳۹۵ | ۰۳:۳۰ کد : ۱۴۶۱۹ مطالعات قرآنی
تعداد بازدید:۱۲۵۱
نشستی با عنوان معناشناسی اسم «فاطر» در قرآن کریم/ دکتر محمدعلی خوانین زاده/ ۵-۱۰-۹۵


لینک دانلود فایل

نظر شما :