هفتمین نشست نقش فرهنگ در ترویج دوستی و بردباری میان ملت ها «با تأکید بر حکمت های کاربردی مشاهیر ایرانی ثبت شده در یونسکو» / دکتر عبدالمهدی مستکین/۱۴-۹

۱۴ آذر ۱۳۹۵ | ۰۳:۳۰ کد : ۱۴۵۵۷ مرکز اسناد فرهنگی آسیا
تعداد بازدید:۳۴۷
هفتمین نشست نقش فرهنگ در ترویج دوستی و بردباری میان ملت ها «با تأکید بر حکمت های کاربردی مشاهیر ایرانی ثبت شده در یونسکو» / دکتر عبدالمهدی مستکین/۱۴-۹


لینک دانلود فایل

نظر شما :