دومین نشست از سلسله نشست های «ارتباطات علم در ایران» ارتباطات علمی، علم سنجی، آلتمتریکس/ دکتر کلیایی مقدم -دکتر اسدی/۱۳-۹-۹۵

۱۳ آذر ۱۳۹۵ | ۰۳:۳۰ کد : ۱۴۵۵۰ مطالعات فرهنگی و ارتباطات
تعداد بازدید:۸۰۲


لینک دانلود فایل

کلید واژه ها: پژوهشگاه ihcs research center پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی


نظر شما :