نشست تخصصی با عنوان: «تأملی در باب اومانیسم» / دکتر مهدی بنایی و دکتر رضا داوری‌اردکانی (رئیس فرهنگستان علوم) /۲۶-۸-۹۵

۲۶ آبان ۱۳۹۵ | ۰۳:۳۰ کد : ۱۴۵۰۰ تاریخ و تمدن غرب
تعداد بازدید:۱۳۸۷
نشست تخصصی با عنوان: «تأملی در باب اومانیسم» / دکتر مهدی بنایی و  دکتر رضا داوری‌اردکانی (رئیس فرهنگستان علوم) /۲۶-۸-۹۵


لینک دانلود فایل

( ۱ )

نظر شما :