جلسه چهارم سلسله سخنرانی های «بیم‌ها و امیدها؛ در جهانی پر مخاطره»

۱۳ آذر ۱۳۹۵ | ۱۶:۱۳ کد : ۱۴۴۹۲ خبر و اطلاعیه
تعداد بازدید:۵۴۵

«پژوهشکدهٔ فرهنگ معاصر» پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با همکاری «انجمن فلسفهٔ میان‌فرهنگی ایران» برگزار می کند:

سلسله سخنرانی‌های دوره پاییز

«بیم‌ها و امیدها؛ در جهانی پر مخاطره»

جلسهٔ چهارم: دوشنبه 15 آذر 1395

دکتر فرشاد مومنی

عنوان سخنرانی: اقتصاد مبتنی بر دانایی؛ بیم‌ها و امیدها

دکتر مقصود فراستخواه

عنوان سخنرانی: امید و تنش

سالن حکمت، 16 تا 18http://www.ihcs.ac.ir/UploadedFiles/8/29/43201.JPG


نظر شما :