پنجاه و هشتمین نشست تخصصی با عنوان: «نگاهی به کودتای نا فرجام در ترکیه و بررسی روندهای سیاسی و اجتماعی پس از کودتا» / دکتر سید جواد میری/۱۸-۸-۹۵

۱۸ آبان ۱۳۹۵ | ۰۳:۳۰ کد : ۱۴۴۳۴ نظریه پردازی و روابط بین الملل
تعداد بازدید:۴۳۵
پنجاه و هشتمین نشست تخصصی با عنوان: «نگاهی به کودتای نا فرجام در ترکیه و بررسی روندهای سیاسی و اجتماعی پس از کودتا» / دکتر سید جواد میری/۱۸-۸-۹۵


لینک دانلود فایل

نظر شما :