پنجاه و هشتمین نشست تخصصی با عنوان: «نگاهی به کودتای نا فرجام در ترکیه و بررسی روندهای سیاسی و اجتماعی پس از کودتا» / دکتر سید جواد میری/۱۸-۸-۹۵

۱۸ آبان ۱۳۹۵ | ۰۳:۳۰ کد : ۱۴۴۳۴ نظریه پردازی و روابط بین الملل
تعداد بازدید:۵۱۳
پنجاه و هشتمین نشست تخصصی با عنوان: «نگاهی به کودتای نا فرجام در ترکیه و بررسی روندهای سیاسی و اجتماعی پس از کودتا» / دکتر سید جواد میری/۱۸-۸-۹۵


لینک دانلود فایل

کلید واژه ها: پژوهشگاه ihcs research center پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی


نظر شما :