نقش فرهنگ در ترویج دوستی و بردباری میان ملت ها «با تأکید بر حکمت های کاربردی مشاهیر ایرانی ثبت شده در یونسکو»/ دکتر عبدالمهدی مستکین (معاون فرهنگی کمی

۲۶ مهر ۱۳۹۵ | ۰۳:۳۰ کد : ۱۴۳۰۹ مرکز اسناد فرهنگی آسیا
تعداد بازدید:۶۸۸
نقش فرهنگ در ترویج دوستی و بردباری میان ملت ها «با تأکید بر حکمت های کاربردی مشاهیر ایرانی ثبت شده در یونسکو»/ دکتر عبدالمهدی مستکین (معاون فرهنگی کمی


لینک دانلود فایل

کلید واژه ها: پژوهشگاه ihcs research center پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی


نظر شما :