فرهنگ ایرانی و مسئله تجدد (با تاکید بر تجربه محمدعلی فروغی)/ دکتر مالک شجاعی جشوقانی/۲۷-۶-۹۵

۲۷ شهریور ۱۳۹۵ | ۰۴:۳۰ کد : ۱۴۰۵۵ فرهنگ معاصر طرح اعتلا و ساماندهی علوم انسانی
تعداد بازدید:۱۵۷۴
فرهنگ ایرانی و مسئله تجدد (با تاکید بر تجربه محمدعلی فروغی)/ دکتر مالک شجاعی جشوقانی/۲۷-۶-۹۵


لینک دانلود فایل

کلید واژه ها: پژوهشگاه ihcs research center پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی


نظر شما :