گزارش تصویری چهارمین جشنواره بین المللی امام علی (ع)پژوهان

۲۹ شهریور ۱۳۹۵ | ۲۳:۱۱ کد : ۱۴۰۵۰ خبر و اطلاعیه
تعداد بازدید:۸۰۰
گزارش تصویری چهارمین جشنواره بین المللی امام علی (ع)پژوهان
گزارش تصویری چهارمین جشنواره بین المللی امام علی (ع)پژوهان

http://www.ihcs.ac.ir/UploadedFiles/8/29/41177.JPGhttp://www.ihcs.ac.ir/UploadedFiles/8/29/41183.JPG

http://www.ihcs.ac.ir/UploadedFiles/8/29/41185.JPG

http://www.ihcs.ac.ir/UploadedFiles/8/29/41181.JPG

http://www.ihcs.ac.ir/UploadedFiles/8/29/41184.JPG

http://www.ihcs.ac.ir/UploadedFiles/8/29/41182.JPG

http://www.ihcs.ac.ir/UploadedFiles/8/29/41187.JPG

http://www.ihcs.ac.ir/UploadedFiles/8/29/41186.JPG

http://www.ihcs.ac.ir/UploadedFiles/8/29/41188.JPG

http://www.ihcs.ac.ir/UploadedFiles/8/29/41189.JPG

http://www.ihcs.ac.ir/UploadedFiles/8/29/41190.JPG

http://www.ihcs.ac.ir/UploadedFiles/8/29/41191.JPG

http://www.ihcs.ac.ir/UploadedFiles/8/29/41192.JPG

http://www.ihcs.ac.ir/UploadedFiles/8/29/41193.JPG

فایل های ضمیمه

کلید واژه ها: پژوهشگاه ihcs research center پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی


نظر شما :