نقد تطبیقی کتاب و فیلم اقتباسی «تنگسیر» با تأکید بر سواد رسانه ای/ دکتر محمود کریمی علوی دکتر علیرضا پورشبانان / ۲۲-۴-۹۵

۲۲ تیر ۱۳۹۵ | ۰۴:۳۰ کد : ۱۳۸۶۰ عمومی
تعداد بازدید:۱۲۷۵
نقد تطبیقی کتاب و فیلم اقتباسی «تنگسیر» با تأکید بر سواد رسانه ای/ دکتر محمود کریمی علوی دکتر علیرضا پورشبانان / ۲۲-۴-۹۵


لینک دانلود فایل

نظر شما :