سخنرانی نگاه تحلیلی به دیدگاه های فخر رازی درباره زنان برگزار شد

۱۹ خرداد ۱۳۹۵ | ۱۷:۲۳ کد : ۱۳۶۷۲ خبر و اطلاعیه
تعداد بازدید:۷۹۷


نگاهی تحلیلی به دیدگاه های فخر رازی درباره ی زنان

در جوامع اسلامی قوانین و احکام حقوقی ضروری است بر مبنای دین مبین اسلام باشد و تعارضی با آن نداشته باشد. احکام و قوانین حقوقی راجع به زنان از این امر مستثناء نیست. اما در عصر حاضر برخی از احکام موجود چالش هایی را برانگیخته. برای پاسخگویی به این چالش ها و تجدید اجتهاد در این موضوعات، فقه به عنوان علمی که از علوم متفاوت و مهم ترین آن علم کلام-  ارتزاق می کند نیاز به اجتهاد در مبانی کلامی دارد. بر این اساس بازخوانی و تحلیل و نقد آراء متکلمان در این خصوص می تواند در تغییر نگرش ها سهم بسزایی داشته باشد. فخر رازی (606-544 ه.ق)یکی از بزرگترین و مهم ترین متکلمان و متفکران اسلامی است که در تاریخ فلسفه به جهت نقادی های دقیق خود شهرت دارد. همچنین دارای کتب تفسیری است و اثر مهم وی تفسیر کبیر (مفاتیح الغیب) است. به همین جهت تحلیل دیدگاه های وی در خصوص زنان می تواند راهگشا باشد. برخی از پرسش هایی که در این سخنرانی بدان پرداخته می شود عبارت است از: آیا مبانی کلامی فخر رازی در دیدگاه های تفسیری او از زنان تأثیرگذار بوده، آیا متأثر از علمای زمانه بوده؟ آیا دیدگاههای کلامی بر دیدگاه های فقهی تأثیرگذار بوده است؟ برای تغییر دیدگاه ها و احکام فقهی و حقوقی در خصوص زنان آیا تنها فقه چاره ساز است یا باید مبانی کلامی تغییر کند؟ چقدر فخر رازی از زمانه ی خود تأثیر پذیرفته است؟ آیا دیدگاه های فخر رازی با اخلاق سازگار است؟ 


نظر شما :