نشست تخصصی گروه زبان و ادبیات فارسی شورای بررسی متون با عنوان مؤلفه های نوین در سبک شناسی

۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۵ | ۱۶:۳۲ کد : ۱۳۴۰۷ خبر و اطلاعیه
تعداد بازدید:۶۱۰

 ادبی نشست تخصصی گروه زبان و ادبیات فارسی شورای بررسی متون با عنوان مؤلفه های نوین در سبک شناسی ادبی، با سخنرانی دکتر کورش صفوی عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی روز پنجشنبه نهم اردیبهشت 95  با حضور اعضای گروه و مدعوین در سالن اندیشه پژوهشگاه علوم انسانی برگزار شد.

 دکتر صفوی 6 نقد را مطابق با نظریه ارتباطی یاکوبسن، مطرح کردند: نقد فرستنده مدار، نقد گیرنده مدار، نقد موضوع مدار، نقد مجرای ارتباطی، نقد پیام مدار و نقد رمزگان مدار. بارزترین نوع نقد فرستنده مدار، نقد رمانتیک است که مناسب ترین نوع مطالعه ادبیات در آموزش است. بارزترین نوع نقد موضوع مدار، نقد مارکسیستی ، نقد فمینیستی و پسا استعماری است.بارزترین نوع نقد پیام مدار، نقد ساختگراست. نقد مجرای ارتباطی مدار هنوز ساخته نشده است.

مبحث بعدی در خصوص تمایز میان زبان ادبی و زبان خودکار بود.در اواخر قرن بیستم بحث برجسته سازی مطرح شد که زبان خودکار از طریق دستگاهی به نام برجسته سازی، تبدیل به زبان ادب  می شود؛ تعاریف زبان ادبی و زبان خودکار و وجه تمایز آنها در این بخش بیان شد.برخی شاعران این برجسته سازی را از طریق استعاره انجام می دهند، برخی از طریق مجاز و برخی به طرق دیگر.انتخاب واژگان و چگونگی کنار هم قرار دادن آن ها به مطالعه انواع سبک ها منتهی می شود. هر سبکی در یک متن نشانگر اندیشه غالب آن دوره است و تمایز سبکی بررسی اندیشه های غالبی است که سبب تمایز متون از یکدیگر می گردد.

در ادامه جلسه پرسش و پاسخ و گفتگو برگزار گردید و استادان شورا، موضوع را  از زوایای مختلف به بحث و بررسی گذاشتند.

http://www.ihcs.ac.ir/UploadedFiles/8/27/38230.jpg

http://www.ihcs.ac.ir/UploadedFiles/8/27/38231.jpg

http://www.ihcs.ac.ir/UploadedFiles/8/27/38232.jpg


http://www.ihcs.ac.ir/UploadedFiles/8/27/38233.jpg

http://www.ihcs.ac.ir/UploadedFiles/8/27/38234.jpg


http://www.ihcs.ac.ir/UploadedFiles/8/27/38235.jpg

کلید واژه ها: پژوهشگاه ihcs research center پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی


نظر شما :