تجلیل از زحمات پرسنل خدمات پژوهشگاه

۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۵ | ۱۴:۱۰ کد : ۱۳۲۹۷ خبر و اطلاعیه
تعداد بازدید:۵۴۸

دکتر قبادی، سرپرست پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در جلسه‌ای از زحمات پرسنل خدمات پژوهشگاه تجلیل به عمل آورد.


http://www.ihcs.ac.ir/UploadedFiles/8/27/37765.JPG

http://www.ihcs.ac.ir/UploadedFiles/8/27/37766.JPG

http://www.ihcs.ac.ir/UploadedFiles/8/27/37767.JPG

http://www.ihcs.ac.ir/UploadedFiles/8/27/37768.JPG

http://www.ihcs.ac.ir/UploadedFiles/8/27/37770.JPG

http://www.ihcs.ac.ir/UploadedFiles/8/27/37772.JPG

http://www.ihcs.ac.ir/UploadedFiles/8/27/37774.JPG

http://www.ihcs.ac.ir/UploadedFiles/8/27/37775.JPG

http://www.ihcs.ac.ir/UploadedFiles/8/27/37776.JPG

http://www.ihcs.ac.ir/UploadedFiles/8/27/37777.JPG

http://www.ihcs.ac.ir/UploadedFiles/8/27/37779.JPG

http://www.ihcs.ac.ir/UploadedFiles/8/27/37780.JPG

http://www.ihcs.ac.ir/UploadedFiles/8/27/37781.JPGنظر شما :