نشست علمی «چهره مسلمانان در سنن و روایتهای یهودی»/ پروفسور رابکین/ ۱۹-۱۲-۹۴

۱۹ اسفند ۱۳۹۴ | ۰۳:۳۰ کد : ۱۳۲۱۵ معاونت فرهنگی و اجتماعی
تعداد بازدید:۶۷۵
نشست علمی «چهره مسلمانان در سنن و روایتهای یهودی»/ پروفسور رابکین/ ۱۹-۱۲-۹۴


لینک دانلود فایل

کلید واژه ها: پژوهشگاه ihcs research center پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی


نظر شما :