دکتر قبادی: نوروز یکی از بزرگترین شاخص های تمدن ایران است

۱۸ اسفند ۱۳۹۴ | ۱۸:۴۴ کد : ۱۳۱۸۷ خبر و اطلاعیه
تعداد بازدید:۹۴۳

دکترحسینعلی قبادی سرپرست پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در  همایش "نوروز ، میراث صلح " گفت: نوروز بازخوانش یک تمدن از عهد اسطوره ای تا دوران معاصر است .

http://www.ihcs.ac.ir/UploadedFiles/8/27/37250.jpg

وی افزود : نوروز دعوت انسان برای بازگشت به خویشتن ، درک همزاد پندارانه انسان با عالم پیرامون و دعوت به فطرت است .
قبادی با طرح این پرسش که چرا نوروز پا گرفت و چه ملتی می توانست نوروز را خلق کند گفت: قطعا یک مقدمات منطقی وجود داشت که ایرانیان توانستند نوروز را بیافرینند و آن مقدمات توانمندی تمدن سازان ایرانی بود .
وی در پاسخ به این پرسش که چرا نوروز با وجود این دگرگونی ها پایدار مانده و به دست ما رسید است، اظهارداشت: اگر بپذیریم که علت های پایداری یک پدیده باید ریشه در جنس عواملی داشته باشد که آن را به وجود آورده اند درمی یابیم که تمدن ایرانی توانست توانمند باقی بماند چرا که نوروز باقی مانده است .
دکتر قبادی نوروز را یکی از بزرگترین شاخص های تمدن ایران دانست و اظهار داشت :انتخاب روز اول فروردین برای نوروز نشانه سلیقه و فرهیختگی  ایرانیان است  که با اعتدال گرایی آنها گره خورده است .
وی "ظرفیت های انسانی نوروز، گسترش عواطف و سرمایه سازی در حوزه تبادل عاطفه انسانی "، "کارکرد تربیتی اخلاقی نوروز"، "جهانی سازی ایران و انتقال عظمت "،" جنبه جهان شمولی فرهنگ ایرانی به دیگران"را از کارکردهای نوروز دانست .
قبادی از "اصالت قوم ایرانی" ، "نشان یکپارچگی و وحدت بخشی هویت ایرانی"،"قدرت انتخاب تمدنی "، " نشان دهنده تلفیق عناصر نوروز در فرهنگ ایرانی اسلامی "، "ظرفیت معنوی نوروز" ،"کارکرد اجتماعی "و"مظهریت سلامت افزایی " رابه عنوان سایر کارکرد های نوروز نام برد.

http://www.ihcs.ac.ir/UploadedFiles/8/27/37251.JPG

کلید واژه ها: پژوهشگاه ihcs research center پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی


( ۱ )

نظر شما :