آگهی مناقصه عمومی واگذاری آشپزخانه

۱۱ اسفند ۱۳۹۴ | ۱۳:۰۲ کد : ۱۳۱۳۵ خبر و اطلاعیه
تعداد بازدید:۸۹۱
آگهی مناقصه عمومی واگذاری آشپزخانه

شرایط شرکت در مناقصه واگذاری آشپزخانه


پیرو آگهی منتشره در روزنامه های ایران ، اعتماد و کسب وکار  مورخ 94/12/11 از شرکت کنندگان تقاضا می‌شود ضمن رعایت شرایط مقرر، در مناقصه واگذاری خدمات مربوط به آشپزخانه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در سال 1395 شرکت نموده و قیمت پیشنهادی خود را از تاریخ 94/12/11 تا آخر وقت اداری94/12/22 اعلام نمایند. ضمناً زمان بازگشائی پاکتها روز 94/12/24 رأس ساعت14در دفتر معاون اداری، مالی و مدیریت منابع  پژوهشگاه می باشد. همچنین با توجه به دومرحله ای بودن مناقصه، برنده مناقصه پس از بررسی لازم، ظرف مدت سه روز کاری اعلام خواهد شد.

دستورالعمل انجام مناقصه  از اینجا قابل مشاهده می باشد !


فایل های ضمیمه

کلید واژه ها: پژوهشگاه ihcs research center پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی


نظر شما :