دومین کرسی ترویجی با رویکرد «عرضه و نقد ایده علمی» عنوان : دولت مکلف / دکتر داود مهدوی‌زادگان/۲-۱۲-۹۴

۰۲ اسفند ۱۳۹۴ | ۰۳:۳۰ کد : ۱۳۰۸۱ گروه مطالعات نظری سیاست
تعداد بازدید:۶۹۱
دومین کرسی ترویجی با رویکرد «عرضه و نقد ایده علمی» عنوان : دولت مکلف / دکتر داود مهدوی‌زادگان/۲-۱۲-۹۴


لینک دانلود فایل

کلید واژه ها: پژوهشگاه ihcs research center پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی


نظر شما :