دومین کرسی ترویجی با رویکرد «عرضه و نقد ایده علمی» عنوان : دولت مکلف / دکتر داود مهدوی‌زادگان/۲-۱۲-۹۴

۰۲ اسفند ۱۳۹۴ | ۰۳:۳۰ کد : ۱۳۰۸۱ گروه مطالعات نظری سیاست
تعداد بازدید:۵۳۵
دومین کرسی ترویجی با رویکرد «عرضه و نقد ایده علمی» عنوان : دولت مکلف / دکتر داود مهدوی‌زادگان/۲-۱۲-۹۴


لینک دانلود فایل

نظر شما :