گزارش تصویری هشتمین همایش ملی پژوهش های زبان و ادبیات فارسی

۲۸ بهمن ۱۳۹۴ | ۱۶:۳۸ کد : ۱۳۰۲۰ خبر و اطلاعیه
تعداد بازدید:۱۶۰۷
مراسم افتتاحیه هشتمین همایش ملی پژوهش های زبان و ادبیات فارسی طبق یرنامه های اعلام شده در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شد. در این مراسم دکتر قبادی سرپرست پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، با سخنرانی خود به حاضرین در این مراسم، خیر مقدم گفت. در ادامه از زحمات علمی استاد ابوالقاسم رادفر تجلیل به عمل آمد و سخنرانان مختلف طبق برنامه، سخنرانی کردند. این همایش در سه سالن حکمت، اندیشه و ادب به صورت همزمان دنبال شد که گزارش تصویری مراسم افتتاحیه همایش از نظرتان می گذرد:

http://www.ihcs.ac.ir/UploadedFiles/8/27/36489.JPG

http://www.ihcs.ac.ir/UploadedFiles/8/27/36490.JPG

http://www.ihcs.ac.ir/UploadedFiles/8/27/36491.JPG

http://www.ihcs.ac.ir/UploadedFiles/8/27/36492.JPG

http://www.ihcs.ac.ir/UploadedFiles/8/27/36493.JPG


http://www.ihcs.ac.ir/UploadedFiles/8/27/36494.JPG

http://www.ihcs.ac.ir/UploadedFiles/8/27/36495.JPG

http://www.ihcs.ac.ir/UploadedFiles/8/27/36496.JPG

http://www.ihcs.ac.ir/UploadedFiles/8/27/36497.JPG

http://www.ihcs.ac.ir/UploadedFiles/8/27/36498.JPG

http://www.ihcs.ac.ir/UploadedFiles/8/27/36499.JPG

http://www.ihcs.ac.ir/UploadedFiles/8/27/36500.JPG

http://www.ihcs.ac.ir/UploadedFiles/8/27/36502.JPG

http://www.ihcs.ac.ir/UploadedFiles/8/27/36503.JPG

http://www.ihcs.ac.ir/UploadedFiles/8/27/36504.JPG

http://www.ihcs.ac.ir/UploadedFiles/8/27/36505.JPG

http://www.ihcs.ac.ir/UploadedFiles/8/27/36506.JPG

http://www.ihcs.ac.ir/UploadedFiles/8/27/36507.JPG

http://www.ihcs.ac.ir/UploadedFiles/8/27/36510.JPG

http://www.ihcs.ac.ir/UploadedFiles/8/27/36511.JPG

http://www.ihcs.ac.ir/UploadedFiles/8/27/36512.JPG

http://www.ihcs.ac.ir/UploadedFiles/8/27/36513.JPG

http://www.ihcs.ac.ir/UploadedFiles/8/27/36508.JPG

کلید واژه ها: پژوهشگاه ihcs research center پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی


نظر شما :