گزارشی از برگزاری جلسه کرسی مطالعات راهبردی «شاخص سازی، سنجش و ارزیابی وضعیت امنیت»

۲۶ بهمن ۱۳۹۴ | ۱۸:۰۱ کد : ۱۳۰۰۱ خبر و اطلاعیه
تعداد بازدید:۸۱۷

در این جلسه دکتر زاهدیان به معرفی اجمالی نظام آماری کشور و روند ها و فرایند‌های آن پرداختند. ایشان با شرح ساختار سلسله مراتبی آمار در ایران، شورای عالی آمار را عالی ترین نهاد ارائه آمار در ایران دانسته و نحوه کسب آمار توسط این مرکز را مشتمل بر اقسام مختلف از جمله داده های اداری که در فرایند مراجعه کاربران به مراکز اداری به دست می آید و داده های پیمایشی که در اثر مراجعه مستقیم آمار گیران به جامعه هدف محقق می شود، دانسته و بیان داشتند تلاش ما در راستای گسترش سطح و عمق داده های آماری در بخش داده های اداری همچنان ادامه دارد. در این جلسه آقای محمد علی مینایی، مدیر گروه پژوهشی جامعه و امنیت و  دبیر کرسی شاخص سازی، بر تعریف و تعبیه یک نهاد آماری با هدف ارائه آمار های مرتبط با شاخص های امنیت به منظور ارزیابی دقیق و پیوسته تغییر و تحولات رخ داده در این حوزه تاکید کردند. در این جلسه تصمیم بر آن شد تا مراتب مذکور به منظور سیاست سازی به دستگاه های ذی ربط منتقل شود.

http://www.ihcs.ac.ir/UploadedFiles/8/27/36402.JPG

http://www.ihcs.ac.ir/UploadedFiles/8/27/36401.JPG

http://www.ihcs.ac.ir/UploadedFiles/8/27/36403.JPG

http://www.ihcs.ac.ir/UploadedFiles/8/27/36404.JPG


کلید واژه ها: پژوهشگاه ihcs research center پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی


نظر شما :