آگهی مناقصه عمومی" شرایط واگذاری امور نقلیه "

۱۴ بهمن ۱۳۹۴ | ۱۹:۰۳ کد : ۱۲۸۸۵ خبر و اطلاعیه
تعداد بازدید:۱۳۲۴
آگهی مناقصه عمومی" شرایط واگذاری امور نقلیه "
 

  شرایط شرکت در مناقصه واگذاری امور نقلیه

 

  پیرو آگهی منتشره در روزنامه ایران مورخ 94/11/17 از شرکت کنندگان تقاضا می‌شود ضمن رعایت شرایط مقرر، در مناقصه واگذاری امور نقلیه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در سال 1395 شرکت نموده و قیمت پیشنهادی خود را از تاریخ94/11/17 تا آخر وقت اداری94/11/28 اعلام نمایند. ضمناً زمان بازگشائی پاکتها روز94/12/01 رأس ساعت 14 در دفتر معاون اداری، مالی و مدیریت منابع  پژوهشگاه می باشد. همچنین با توجه به دومرحله ای بودن مناقصه، برنده مناقصه پس از بررسی فنی ظرف مدت سه روز کاری اعلام خواهد شد.

 

دستورالعمل انجام مناقصه از اینجا قابل مشاهده می باشد!

 

فایل های ضمیمه


نظر شما :