آگهی مناقصه عمومی" شرایط واگذاری امور خدماتی و حجمی"

۱۴ بهمن ۱۳۹۴ | ۱۸:۵۲ کد : ۱۲۸۸۴ خبر و اطلاعیه
تعداد بازدید:۱۶۸۶
آگهی مناقصه عمومی" شرایط واگذاری امور خدماتی و حجمی"

شرایط شرکت در مناقصه واگذاری امور خدماتی و حجمی

 

پیرو آگهی منتشره در روزنامه ایران مورخ 94/11/17 از شرکت کنندگان تقاضا می‌شود ضمن رعایت شرایط مقرر، در مناقصه واگذاری خدمات مربوطه به آبدارخانه، نظافت، نامه رسانی و حفاظت از ساختمان‌های پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در سال 1395 شرکت نموده و قیمت پیشنهادی خود را از تاریخ 94/11/17 تا آخر وقت اداری94/11/28  اعلام نمایند. ضمناً زمان بازگشائی پاکتها روز94/12/01 رأس ساعت14در دفتر معاون اداری، مالی و مدیریت منابع  پژوهشگاه می باشد. همچنین با توجه به دومرحله ای بودن مناقصه، برنده مناقصه پس از بررسی فنی، ظرف مدت سه روز کاری اعلام خواهد شد.

دستورالعمل انجام مناقصه  از اینجا قابل مشاهده می باشد!

 

 

فایل های ضمیمه

کلید واژه ها: پژوهشگاه ihcs research center پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی


نظر شما :