گزارش تصویری مراسم پنجاهمین سال تاسیس پژوهشگاه

۲۲ دی ۱۳۹۴ | ۱۴:۵۷ کد : ۱۲۶۲۶ خبر و اطلاعیه
تعداد بازدید:۱۰۴۳
گزارش تصویری مراسم پنجاهمین سال تاسیس پژوهشگاه

مراسم پنجاهمین سال تاسیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی روز دوشنبه 21 دی برگزار شد. گزارش تصویری این مراسم در زیر آمده است:

http://www.ihcs.ac.ir/UploadedFiles/8/26/34771.JPGhttp://www.ihcs.ac.ir/UploadedFiles/8/26/34772.JPGhttp://www.ihcs.ac.ir/UploadedFiles/8/26/34773.JPGhttp://www.ihcs.ac.ir/UploadedFiles/8/26/34774.JPGhttp://www.ihcs.ac.ir/UploadedFiles/8/26/34776.JPGhttp://www.ihcs.ac.ir/UploadedFiles/8/26/34777.JPGhttp://www.ihcs.ac.ir/UploadedFiles/8/26/34778.JPG
http://www.ihcs.ac.ir/UploadedFiles/8/26/34779.JPGhttp://www.ihcs.ac.ir/UploadedFiles/8/26/34780.JPGhttp://www.ihcs.ac.ir/UploadedFiles/8/26/34781.JPGhttp://www.ihcs.ac.ir/UploadedFiles/8/26/34782.JPGhttp://www.ihcs.ac.ir/UploadedFiles/8/26/34794.jpg


http://www.ihcs.ac.ir/UploadedFiles/8/26/34790.jpghttp://www.ihcs.ac.ir/UploadedFiles/8/26/34793.jpghttp://www.ihcs.ac.ir/UploadedFiles/8/26/34795.jpg


http://www.ihcs.ac.ir/UploadedFiles/8/26/34800.jpghttp://www.ihcs.ac.ir/UploadedFiles/8/26/34797.jpghttp://www.ihcs.ac.ir/UploadedFiles/8/26/34798.jpghttp://www.ihcs.ac.ir/UploadedFiles/8/26/34799.jpg

فایل های ضمیمه


نظر شما :