سخنرانی بازنمایی زمان در زبان: رویکردی شناختی و فرهنگی/ دکتر آزیتا افراشی و دکتر احمد پاکتچی/۲۸-۹-۹۴

۲۸ آذر ۱۳۹۴ | ۰۳:۳۰ کد : ۱۲۵۰۸ زبانشناسی
تعداد بازدید:۱۸۰۸
سخنرانی بازنمایی زمان در زبان: رویکردی شناختی و فرهنگی/ دکتر آزیتا افراشی و دکتر احمد پاکتچی/۲۸-۹-۹۴


لینک دانلود فایل

( ۱ )

نظر شما :