بررسی تفاسیر متألهان از آموزه تثلیث/ آقای مجتبی بیدقی،دانش آموخته رشته الهیات تطبیقی دانشگاه پادربورن آلمان/ ۱۷-۸-۹۴

۱۷ آبان ۱۳۹۴ | ۰۳:۳۰ کد : ۱۲۲۰۷ مطالعات قرآنی
تعداد بازدید:۶۷۳
بررسی تفاسیر متألهان از آموزه تثلیث/ آقای مجتبی بیدقی،دانش آموخته رشته الهیات تطبیقی دانشگاه پادربورن آلمان/ ۱۷-۸-۹۴


لینک دانلود فایل

کلید واژه ها: پژوهشگاه ihcs research center پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی


نظر شما :