میزگرد جایگاه زنان در قانون برنامه ششم/ دکتر مهیندخت ملاوردی و دکتر واعظ مهدوی /۳۱-۶-۹۴

۳۱ شهریور ۱۳۹۴ | ۰۳:۳۰ کد : ۱۱۸۹۸ معاونت فرهنگی و اجتماعی
تعداد بازدید:۷۵۳
میزگرد جایگاه زنان در قانون برنامه ششم/ دکتر مهیندخت ملاوردی و دکتر واعظ مهدوی /۳۱-۶-۹۴


لینک دانلود فایل

نظر شما :