هم اندیشی معناشناسی: رویکردهای شناختی، فرهنگی و پیکره ای/ دکتر احمد پاکتچی، دکتر آزیتا افراشی، دکتر یاسمن غضنفری،فاطمه کوشکی، فاطمه نایب لویی و مجتبی

۰۶ خرداد ۱۳۹۴ | ۰۴:۳۰ کد : ۱۰۸۲۱ زبانشناسی
تعداد بازدید:۱۷۸۷
هم اندیشی معناشناسی: رویکردهای شناختی، فرهنگی و پیکره ای/ دکتر احمد پاکتچی، دکتر آزیتا افراشی، دکتر یاسمن غضنفری،فاطمه کوشکی، فاطمه نایب لویی و مجتبی


لینک دانلود فایل

( ۲ )

نظر شما :