تازه های نشر پژوهشگاه

تصویر جلدعنوان کتاب مؤلف (سال تولد) مترجم (سال تولد)موضوعسال چاپنوبت چاپ
10.jpgزیر آسمان اصفهان ‏ ‏(لهجه و آداب و سنن در اصفهان)‏احمد مدنی (‏1324‏)-زبان شناسی1399دوم
11.jpgسرمشق رهبری علمی در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی‎ ‎فاروق امین مظفری (1341) خورشید پاداش اصل (1344)-علوم سیاسی1399دوم
12.jpg‎متن کامل طومارهای بحرالمیت (آثار فرقه‌ای)‏ با مقدمه و حواشی پرفسور گزا وِرمشگزا وِرمش (1924)سعید کریم پور (1358)ادیان1399دوم
13.jpgولایت سیاسی در قرآن کریمداود مهدوی‌زادگان (1343)-علوم سیاسی-فقه1399اول
34.jpgزندگی سراسر فهم مسئله استنعمت‌الله فاضلی-مسئله شناسی در علوم اجتماعی و انسانی1399دوم
نمایش ۵۱ تا ۵۵ مورد از کل ۵۵ مورد.