آرشیو اخبار

علم داده برای داد‌ۀ علمی شرحی بر اصول تحلیل های رایانشی داده های مندرج در مستندات علمی/۹خردادماه/۱۴۰۰
علم داده برای داد‌ۀ علمی شرحی بر اصول تحلیل های رایانشی داده های مندرج در مستندات علمی/۹خردادماه/۱۴۰۰

علم داده برای داد‌ۀ علمی شرحی بر اصول تحلیل های رایانشی داده های مندرج در مستندات علمی/۹خردادماه/۱۴۰۰

علم داده برای دادۀ علمی: شرحی بر اصول تحلیل‌های رایانشی داده‌های مندرج در مستندات علمی مسعود قیومی، پژوهشکده زبان‌شناسی چکیده: امروزه و منابع بسیار زیاد و متنوعی برای تولید محتوا وجود دارد حجم زیادی داده در پیرامون ما وجود دارد. هدف علم داده بررسی این حجم داده و استخراج دانش از آن است. علم داده دربرگیرنده علم رایانه، علم آمار و حوزه بررسی مورد نظر است که می‌تواند برای به‌دست‌آوردن دانش در حوزه علم، تجارت و صنعت به‌کار رود. برونداد کاربردی این دانش می‌تواند فراهم‌آوردن امکانات رفاهی در زندگی و همچنین سیاست‌گذاری کلان براساس جهت‌دهی افکار عمومی جامعه باشد. جنبه دیگر کاربرد دانش، تبیین علم است؛ ازاین‌رو، دانش وابسته به اطلاعات و داده است. اگر این سه موضوع را در یک ساختار سلسله‌مراتبی بررسی کنیم می‌بینیم که دانش در بالاترین سطح و داده در پایین‌ترین سطح این ساختار بوده و اطلاعات میان داده و دانش است. بنابراین، دانش براساس داده و اطلاعات شکل می‌گیرد. داده‌های خام که در محیط پیرامون موجود است و اطلاعات داده‌های پرمعنا و کاربردی است. برای علم داده چرخه‌ای وجود دارد که از درک مسئله هدف شروع‌شده و پس‌از جمع‌آوری و پیش‌پردازش داده، تعیین ویژگی‌های مورد نظر، پردازش و مدل‌سازی، کار تجزیه و تحلیل و بازنمایی بصری داده انجام می‌پذیرد. رویکردی که در علم داده مطرح است همراستا با علوم انسانی دیجیتال است که در آن مجموعه‌ای از مشترکات علوم انسانی مرسوم و فناوری رایانه با یکدیگر مواجه شده و تلاش می‌شود با استفاده از روش‌شناختی علوم انسانی در قالب دنیای دیجیتال امروز به‌صورت کاربردی یا تهیه ابزار، دانش جدید به‌دست آید. در چارچوب طرح اعتلا و سامان‌دهی علوم انسانی معطوف به پیشرفت کشور تلاش شده‌است طرح با عنوان «کاربرد فناوری اطلاعات در علوم انسانی برای مسئله‌یابی و سیاستگذاری: تهیه یک الگوی کاربردی برای تحلیل موضوعی و مقایسه‌ای دادۀ علمی» با استفاده از علم داده در چارچوب علوم انسانی دیجیتال مستندات علمی گردآوری‌شده از منابع مختلف پردازش شود و با به‌دست‌آوردن اطلاعات مورد نظر و فراتحلیل آن دانش به‌دست آید و از این دانش برای سیاست‌گذاری در حوزه علم استفاده گردد.

ادامه مطلب
برگزاری نشست علمی: علم داده برای دادۀ علمی: شرحی بر اصول تحلیل های رایانشی داده های مندرج در مستندات علمی
برگزاری نشست علمی با عنوان علم داده برای دادۀ علمی از سوی دبیرخانه طرح اعتلا جامع علوم انسانی معطوف به پیشرفت کشور

برگزاری نشست علمی: علم داده برای دادۀ علمی: شرحی بر اصول تحلیل های رایانشی داده های مندرج در مستندات علمی

روز یکشنبه مورخ ۹ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۱۶ الی ۱۸ سخنرانی علمی با عنوان "علم داده برای دادۀ علمی: شرحی بر اصول تحلیل های رایانشی داده های مندرج در مستندات علمی" در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شد. سخنران این نشست دکتر مسعود قیومی عضو هیئت علمی پژوهشکده زبانشناسی در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی بودند و مدیریت علمی نشست را دکتر سید مصطفی عاصی عضو هیئت علمی پژوهشکده زبانشناسی در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برعهده داشتند.

ادامه مطلب