نمایشگاه های مجازی

تعداد بازدید:۲۷۳
تاریخ مدرسه  تاریخ پاندمی در تصویر برف می بارد
سوگواری محرم به روایت تصویر فردوسی و شاهنامه به راوایت تصویر هنر علیا
 
سوگواری محرم به روایت تصویر(عربی) هخامنشیان و نمادهای هویت جهانی و ملی در تخت جمشید  

 

آخرین ویرایش۲۸ آذر ۱۴۰۱