تاریخ؛ تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین بررسی شعار سال در شورای عمومی

۱۷ فروردین ۱۴۰۱ | ۱۱:۳۵ کد : ۲۲۳۵۱ خبر و اطلاعیه مهم‌ترین اخبار
تعداد بازدید:۱۲۴
تاریخ؛ تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین بررسی شعار سال در شورای عمومی

بسمه تعالی

تاریخ؛ تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین

نخستین جلسه شورای عمومی پژوهشکده تاریخ با حضور همکاران در تاریخ 16 / 01 / 1401 در محل سالن ادب تشکیل و بر شعار سال تاکید ورزیده شد.

اعضای شرکت کننده دکتر علیرضا ملایی توانی، دکتر صفورا برومند، دکتر الهام ملک زاده، دکتر مهسا ویسی، دکتر محمدامیر احمدزاده، دکتر محمدحسین محمدی، خانم لیدا ملکی و خانم مینو محسنی و مسئول پژوهشکده دکتر نیره دلیر بر اهمیت شعار امسال و همگامی پژوهشکده تاریخ در دستیابی بر اهداف این شعار تاکید ورزید.

گزارش جلسه: ابتدا رئیس پژوهشکده طی سخنانی سال نو را به اعضای محترم تبریک عرض کرده و سپس شعار امسال (تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین) را به عنوان اولویت کار پژوهشکده تاریخ مطرح کردند. همکاران نیز هر کدام در سخنانی هم افزایانه و همدلانه بر اهمیت شعار امسال و نسبت آن با دانش تاریخ و لزوم توجه به آن سخنانی ایراد کردند. از اهم سخنان توجه بر این امر که چگونه «شعار» را به «برنامه» تبدیل و سپس برنامه را چگونه «عملیاتی» و «اجرا» کرد تاکید ورزیده شد. از این رو مدیران گروه‌ها و اعضا تصمیم گرفتند در برنامه های گروه خود نحوه عملیاتی کردن این شعار را بررسی و برنامه خودرا در یک فرآیند زمان دار؛اما عمیق عملیاتی نمایند. در ادامه نیز سایر موارد در پژوهشکده مطرح و بررسی گردید.

 


نظر شما :