مطالب مرتبط با کلید واژه

سیاست های کلی نظام


سیاست های کلی نظام

سیاست های کلی نظام در بخش امنیت قضایی ( ابلاغی – مصوب  28 / 8 / 1379)  بخش قضایی شماره: 1108/م تاریخ: 15/12/1379 «مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام» نظر مشورتی نهایی درباره سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران در بخش امنیت قضایی اصلاح نظام قضایی ...